Nationality
hai Haiti
Current Team
Birthday
November 30, 1999