Nationality
hai Haiti
Current Team
Birthday
November 16, 1998